Důvěryhodná výpočetní základna

Důvěryhodná výpočetní základna® (DVZ) vychází z požadavků pro řízení bezpečnosti informací a zahrnuje řešení pro zabezpečení virtualizace, serverů, pracovních stanic, mobilních zařízení a programového vybavení ve vazbě na adresářové služby, na Bezpečnou komunikační infrastrukturu a na řešení správy identit a řízení přístupu. Jejím vybudováním vzniká zabezpečená a spolehlivá platforma pro současné i nové informační systémy a pro jejich další rozvoj.

DVZ zahrnuje návrh adresářových služeb Active Directory zohledňující organizační a geografickou strukturu organizace. Struktura Active Directory je definována tak, aby umožnila prosazování bezpečnostních pravidel, provozování stávajících i nových aplikací a služeb, návrh základních služeb komunikační infrastruktury a migraci existující sítě do nové struktury. V rámci DVZ dochází k implementaci infrastrukturních síťových služeb, virtualizaci serverů, stanic a aplikací, k bezpečnému nastavení operačních systémů a aplikací na pracovních stanicích i serverech prostřednictvím skupinových politik, k zavedení infrastruktury veřejných klíčů i k aplikování dalších bezpečnostních opatření.

Protože je projekt DVZ určen pro rozsáhlé a strukturované sítě, obvykle ho realizujeme v několika etapách. Nejprve zmapujeme současný stav infrastruktury organizace a sestavíme cílový koncept, poté zpracujeme systémový a prováděcí projekt, který implementujeme, a následně zajistíme provoz sítě a její svěřenou správu.

Implementace DVZ vede k vyššímu zabezpečení síťové infrastruktury, serverů, pracovních stanic a mobilních zařízení. Správa těchto zařízení se centralizuje a probíhá bez potřeby přístupu do datových informačních systémů. DVZ umožňuje zavádění nových bezpečnostních služeb, implementaci centrálních i distribuovaných informačních systémů a zabezpečený vzdálený přístup uživatelů k aplikacím i elektronické poště. Zabezpečení přístupu k informačním zdrojům se zvyšuje. Administrace rozsáhlé a strukturované sítě se stává snadnější a práce informatiků je efektivnější.  Nedochází k výpadkům služeb a IT je stabilnější.

 

DVZ.JPG

Vlastnosti a přínosy

  • bezpečná platforma
  • komplexní řešení
  • infrastruktura poskytující záruky

Rychlé vyhledávání