Provozní bezpečnost

Vzhledem k neustálému vývoji hrozeb, zranitelností a rizik nestačí pro trvalé zajištění informační bezpečnosti jednorázové zavedení bezpečnostních opatření. Na řízení bezpečnosti je třeba nahlížet jako na trvalý proces, který na úrovni provozu vyžaduje nejen trvalou údržbu a aktualizaci systémů, ale také například okamžitou reakci na bezpečnostní incidenty.

 oblasti provozní bezpečnosti nabízíme následující služby a řešení:

  • Systémová podpora a outsourcing - zajištění systémové a technické podpory a údržby systémů, a to až v úrovni svěřené správy.
  • Testování a hodnocení bezpečnosti stávajících i nově vytvářených informačních systémů.
  • Bezpečnostní dohled a správa incidentů - zabezpečení dohledu a pokrytí správy bezpečnostních událostí/incidentů včetně reakčních opatření, testování průniků apod.

Další viz Bezpečnostní integrace


Rychlé vyhledávání