Správa identit a řízení přístupu

Informační systémy uchovávají cenné informace, které musí být nedostupné pro nepovolané avšak snadno přístupné oprávněným. V organizacích také přibývá uživatelů pracujících s neustále narůstajícím počtem aplikací a datových zdrojů a také i přístupů k těmto aplikacím a datovým zdrojům (zejména vzdálených). Tím se zvyšují potřeby vedoucí k zajištění efektivní správy identit, používání silných metod autentizace a řízení přístupu.

Zajišťujeme komplexní řízení přístupu k informačním službám. Námi nabízené systémy zahrnují jednotnou správu identit pomocí systémů na správu identit a uživatelských hesel, silných nástrojů autentizace uživatelů a autorizace k jednotlivým službám, PKI řešení a ochranu dat šifrováním, a to nejen pro stanice uvnitř sítí, ale i pro mobilní zařízení a pro externí uživatele. Součástí naší nabídky je také jednotný návrh, realizace a správa šifrovacích klíčů, autentizačních předmětů apod.  

SYSTÉM SPRÁVY IDENTIT (IM)

Zavedením systému IM se zvyšuje bezpečnost a minimalizují rizika. Jsou vynuceny bezpečnostní politiky definující požadavky na správu uživatelů, změny přístupu do systémů jsou realizovány okamžitě a data o identitě jsou konzistentní. Dochází k redukci nákladů na administraci systémů a snížení požadavků na HelpDesk. Roste produktivita, protože noví uživatelé mohou ihned přistupovat do systémů. Zvyšuje se úroveň poskytovaných služeb, které jsou nyní personalizované a samoobslužné. Znamená to také rozvoj obchodních aktivit díky zlepšení služeb zákazníkům a rozvoji partnerských vztahů.

SPRÁVA HESEL

Řízení přístupu k sítím, operačním systémům, webovým serverům a aplikacím typu klient-server realizujeme pomocí bezpečné infrastruktury a metod sjednoceného přihlašování single sign-on (SSO).

IDENTIFIKAČNÍ PŘEDMĚTY 

Implementujeme různé druhy identifikačních předmětů pro potřeby identifikace a autentizace (čipové karty, kryptografické tokeny, OTP tokeny nebo OTP SMS). Současně dodáváme také nástroje správy těchto předmětů i jejich obsahu.

ŠIFROVÁNÍ DAT

Nabízíme různé technologie a produkty určené pro šifrování dat. Zaměřujeme se jak na šifrování celých disků a vybraných adresářů, tak na šifrování komunikace. Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem vlastních šifrovacích produktů. Veškeré námi nabízené produkty používají bezpečné šifrovací algoritmy a většina z nich podporuje používání tokenů a čipových karet. Součástí je též centrální správa uživatelů a jejich klíčů.

PKI ŘEŠENÍ

Aplikujeme bezpečné autentizační metody infrastruktury veřejných klíčů (PKI) určené pro identifikaci a autentizaci, podepisování, šifrování a pro poskytování služeb časového razítka. Našim zákazníkům dodáváme všechny hardwarové a softwarové prostředky potřebné pro stavbu PKI, včetně potřebných implementačních a konzultačních služeb. Naši odborníci znají legislativu, mezinárodní standardy i doporučení pokrývající oblast elektronického podpisu. Používáme technologie Verizon Business Unicert a Microsoft CA. Pro projekty velkého rozsahu aplikujeme metodiku KeySteps společnosti Verizon Business.

Vlastnosti a přínosy

  • zvýšení bezpečnosti a minimalizace rizik
  • podpora naplňování požadavků legislativy (zejména zákona o ochraně osobních údajů)
  • redukce nákladů na administraci systémů
  • snížení požadavků na HelpDesk
  • růst produktivity, protože noví uživatelé mohou ihned přistupovat do systémů
  • zvýšení úrovně poskytovaných služeb

Rychlé vyhledávání