Virtualizace a Cloud computing

Na virtualizaci a Cloud computing, které výrazným způsobem zvyšují efektivitu provozu informačních technologií, jsou z pohledu řízení informační bezpečnosti kladeny obdobné požadavky na jejich zabezpečení jako na ostatní součásti provozovaných informačních technologií. Důvěryhodná výpočetní základna®proto zahrnuje i tuto oblast informačních technologií a zabývá se zabezpečením samotné virtualizace i aspekty řízení bezpečnosti informací pro Cloud computing, zejména v oblasti privátního cloudu.

Základem řešení je zabezpečená virtualizační infrastruktura doplněná o nástroje pro správu Cloud computingu, která umožňuje vytvářet virtuální datová centra pro jednotlivé informační systémy. Nástroje pro správu Cloud computingu umožňují delegovat potřebná oprávnění pro administraci virtuálního datového centra na správce informačního systému, kterým může být i jeho dodavatel, a umožnit mu efektivní správu alokované virtuální infrastruktury. Zároveň je možné na úrovni správy celé virtualizační infrastruktury provádět efektivní správu zdrojů.

Cloud computing se dnes nachází na vrcholu vlny zájmu výrobců, dodavatelů i provozovatelů datových center a již nenavozuje otázku, zda ho začít používat, ale kdy a jak ho začít používat. Důvěryhodná výpočetní základna® ICZ a.s. přináší odpověď na otázku jak bezpečně začlenit Cloud computing do stávající infrastruktury.

Vlastnosti a přínosy

  • infrastruktura jako služba
  • vysoká škálovatelnost a flexibilita
  • efektivní využití zdrojů

Rychlé vyhledávání