Finance

Pro sektor financí dokážeme nabídnout pestré portfolio služeb - od aplikací bankovních systémů přes správu procesů, dokumentů až po telekomunikační nástroje a komplexní datové sítě.
 • Správa a řízení dokumentů

  Používání elektronických dokumentů v oblastech rychlé a efektivní přípravy a sdílení informací si již našlo své místo široké v řadě podnikových procesů. Kromě návrhu a dodávky systémů pro správu dokumentů a digitalizaci se zaměřujeme i na další technologie umožňující úspěšně řešit rizika související s používáním elektronických dokumentů jako důvěryhodných „elektronických originálů“ a jejich dlouhodobou archivací. Více »
 • Řízení a automatizace procesů

  Schopnost efektivně navrhovat, řídit a prosazovat postupy napříč podnikovými procesy a infrastrukturou informačních systémů je základním předpokladem pro realizaci podnikových cílů. Navrhujeme a dodáváme systémy, které podporují osvědčené metody v oblasti procesního řízení a dále umožňují vhodně začlenit a propojit informační systémy v rámci řízení procesů a vytěžit tak z dostupných technologií maximum. Více »
 • Aplikace pro finanční sektor

  Nároky na kvalitu a rychlost poskytování komplexních bankovních služeb vyžadují efektivní a účelnou podporu řady informačních systémů. Kromě základních core banking systémů, treasury a CRM zajišťujeme kompletní návrh a dodávku systémů na bázi technologií webových a mobilních aplikací, které společně tvoří ucelený a bezpečný bankovní informační systém. Více »
 • Systémová integrace

  Úspěšné budování ucelených bankovních informačních systémů od IT infrastruktury až po aplikace je důležitým krokem k zajištění požadovaných funkcí a informačních toků uvnitř organizace včetně návaznosti na její okolí. Systémový návrh a rozvoj takových systémů vyžadují nejen systematický přístup doprovázený širokým spektrem technologických a oborových znalostí, ale také zkušené implementační odborníky i dodavatele. Více »
 • Outsourcing

  Vlastní bankovní informační systém již není konkurenční předností. Nabídka komerčně dostupných bankovních systémů je široká a dává možnost výběru systému pro realizaci firemních cílů. Klíčovou otázkou se tak stává výběr dodavatelů, kteří jsou schopni efektivně implementovat, provozovat a rozvíjet bankovní systémy podle potřeb zákazníka, případně za ně částečně nebo zcela převzít odpovědnost. Více »
 • Bezpečnost v oblasti financí

  Finanční sektor byl mezi prvními, který inicioval a aplikoval zabezpečení dat v informačních systémech. Medializace nedostatečného zabezpečení informačních systémů finančních institucí nebo elektronického bankovnictví je událostí, proti které se obvykle z bezpečnostních důvodů nelze veřejně a konkrétně bránit. Obecně platí, že dosaženou úroveň zabezpečení je možné posouvat k vyšší formě zabezpečení. Disponujeme zkušenostmi s komplexním pohledem na zabezpečení dostupnosti služeb a důvěrnosti dat, které může ovlivnit snížení finančních ztrát. Více »
 • Infrastrukura v oblasti Financí

  Tato oblast vždy tvořila a nadále tvoří jádro služeb dodávek infrastruktury systémového integrátora ICZ a.s., na kterém staví různé pokročilé technologie vyšších vrstev. Společnost ICZ v této oblasti nabízí široké spektrum produktů a služeb, včetně návrhu sítí a datových center, konfigurace prvků, optimalizace provozu a servisní podpory na různých úrovních. Více »

Úspěšné zakázky

Důvěryhodná výpočetní základna resortu Ministerstva spravedlnosti ČR

Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ) vznikla na objednávku Ministerstva spravedlnosti (MSp). Cílem…

Více »

Další Případové studie »

Certifikáty

 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 27001
 • ISO/IEC 20000-1

Rychlé vyhledávání