Aplikace pro finanční sektor

Nároky na kvalitu a rychlost poskytování komplexních bankovních služeb vyžadují efektivní a účelnou podporu řady informačních systémů. Kromě základních core banking systémů, treasury a CRM zajišťujeme kompletní návrh a dodávku systémů na bázi technologií webových a mobilních aplikací, které společně tvoří ucelený a bezpečný bankovní informační systém.
 • CRM

  Znalost klienta, schopnost odhadnout jeho potřeby a rychle a efektivně pro něj navrhnout optimální produkty vyžaduje nejen sehraný obchodní tým, ale i informace a nástroje umožňující provádět kvalifikovaná rozhodnutí při návrhu finančních služeb. Dostupnost a sdílení informací o předchozích nebo probíhajících obchodních případech s daným klientem, řízení komunikace s klientem i v týmu, modelování a vyhodnocování obchodních případů a zároveň zajištění souladu s platnými regulativy představují klíčové služby komplexního CRM systému, bez kterého se dnes obchodní týmy jen těžko obejdou.
 • Treasury

  Oblast treasury obchodů je specifickou součástí bankovních služeb. Z pohledu bankovního systému se jedná o realizaci transakčně i systémově intenzivních obchodů vyžadujících rychlou a efektivní součinnost pracovníků od front-office až po back-office.
 • Core Banking

  Náročné podnikatelské záměry vyžadují od poskytovatelů finančních a bankovních služeb schopnost nabízet a realizovat stále komplexnější způsoby financování. Individuální přístup k zákazníkům má za následek kombinaci úvěrových a zajišťovacích produktů, které však výrazně zvyšují nároky na správu jednotlivých obchodních případů a produktů v bankovním informačním systému od stádia příprav přes schvalování až po realizaci. Tyto nároky většinou přesahují možnosti řady standardních bankovních systémů určených pro retailové bankovnictví.
 • SelfCare

  Možnosti a dostupnost informačních technologií otevírají v dnešní době prostor pro přímou komunikaci mezi vámi a vašimi klienty nebo obchodními partnery. Samoobslužné systémy založené na technologiích hlasových nebo webových portálů se stávají samozřejmostí při poskytování řady služeb, a to nejen v oblasti financí. Samoobslužný systém využívají především zákazníci, kteří nechtějí déle čekat na dokončení obsluhy ostatních klientů. Pro mnohé firmy se absence tohoto systému stává v dnešní době čím dál významnější konkurenční nevýhodou.
 • Dodávka komplexních Bankovních systémů

  Rychlá a efektivní obsluha klienta při poskytování bankovních a finančních služeb nezřídka vyžaduje řadu IT a komunikačních technologií zajišťujících jak realizaci dané bankovní služby, tak i komunikaci s klientem. Kromě systémů zajišťujících správu klientů, bankovních produktů a realizaci platebních transakcí jsou používány i systémy správy dokumentů, řízení workflow, technologie webových a mobilních aplikací, které musí tvořit ucelený a bezpečný informační systém.

Rychlé vyhledávání