Outsourcing

Vlastní bankovní informační systém již není konkurenční předností. Nabídka komerčně dostupných bankovních systémů je široká a dává možnost výběru systému pro realizaci firemních cílů. Klíčovou otázkou se tak stává výběr dodavatelů, kteří jsou schopni efektivně implementovat, provozovat a rozvíjet bankovní systémy podle potřeb zákazníka, případně za ně částečně nebo zcela převzít odpovědnost.

Naše znalosti, které uplatňujeme při systémovém návrhu a dodávkách komplexní infrastruktury pro Komplexní bankovní systémy, nám umožňují nabízet různé úrovně služeb spojené s převzetím správy části nebo celého IT prostředí - outsourcingu. Jsme schopni zajistit činnosti od služeb správy a rozvoje infrastruktury pro provoz informačních systémů, přes stanice a podporu uživatelů až k službám, které přímo souvisejí s informačním systémem a jeho aplikacemi.

Nabízíme komplex služeb, které jsou jednoznačně smluvně definovány a jejich plnění je vymahatelné na základě dohodnuté úrovně poskytovaných služeb (SLA-Service Level Agreement). Umožňujeme tak našim zákazníkům zlepšit kontrolu nad kvalitou provozu informačních systémů i jejich provozními náklady a zlepšovat úroveň IT služeb za pomoci nejmodernějších IT technologií.


Rychlé vyhledávání