Řízení a automatizace procesů

Schopnost efektivně navrhovat, řídit a prosazovat postupy napříč podnikovými procesy a infrastrukturou informačních systémů je základním předpokladem pro realizaci podnikových cílů. Navrhujeme a dodáváme systémy, které podporují osvědčené metody v oblasti procesního řízení a dále umožňují vhodně začlenit a propojit informační systémy v rámci řízení procesů a vytěžit tak z dostupných technologií maximum.
  • Procesní analýza

    Informační technologie a na jejich základě realizované systémy jsou v dnešní době silným nástrojem při prosazování, řízení a automatizaci podnikových procesů. Velká provázanost procesů a informačních systémů může při necitlivém provedení změn, bez znalosti těchto vazeb, ohrozit očekávané pozitivní výsledky a zároveň nevytěžit ze stávajících investic maximum.
  • Systémová analýza pro Komplexní bankovní systémy

    Navrhnout IT prostředí pro nový systém nebo navrhnout a implementovat změny stávajícího IT prostředí nemusí být pro komplexní bankovní systémy jednoduché. Některé změny mohou nechtěně narušit výkonnostní, bezpečností a další vzájemně závislé parametry IT prostředí. IT oddělení se tak střetávají s problémem jak v dnešní době velkého rozvoje informačních systémů efektivně a zároveň kvalitně rozvíjet a provozovat svoje informační systémy a technologie.
  • Workflow

    Postupná elektronizace jednotlivých agend a možnosti jejich propojení v rámci počítačových sítí otevírají prostor pro automatizaci monitoringu a řízení jednotlivých agendových činností, automatizaci činností samotných, případně jejich propojení do komplexních pracovních postupů pokrývajících interní i business potřeby organizace. Implementace vhodných nástrojů a systémů pro řízení workflow může přinést okamžité výhody jak v oblastech automatizace konkrétních činností, tak i v oblastech měření výkonnosti a podpory rozhodování.

Rychlé vyhledávání