Správa a řízení dokumentů

Používání elektronických dokumentů v oblastech rychlé a efektivní přípravy a sdílení informací si již našlo své místo široké v řadě podnikových procesů. Kromě návrhu a dodávky systémů pro správu dokumentů a digitalizaci se zaměřujeme i na další technologie umožňující úspěšně řešit rizika související s používáním elektronických dokumentů jako důvěryhodných „elektronických originálů“ a jejich dlouhodobou archivací.
 • DMS/ECM

  Systémy pro správu dokumentů (DMS) usnadňují organizaci dokumentů, zaručují jejich maximální dostupnost a umožňují nastavení přístupu pouze oprávněným osobám. Document management systémy jsou díky tomu kvalitním nástrojem pro celopodnikové řízení dokumentů.
 • TeleForm

  Systém TeleForm je určen k automatickému elektronickému zpracování všech typů zákaznických formulářů (příkazy k úhradě, smlouvy, objednávky, dotazníky aj.), které by jinak podléhaly ručnímu přepisování do počítače. Diky unikátnímu algoritmu RecoFlex garantuje bezchybné převedení a uložení všech potřebných dat při dosažení značných časových i finančních úspor.
 • Elektronický podací deník

  Systém e-spis zajišťuje kompletní evidenci, oběh, správu, řízené zpracování a archivaci dokumentů při respektování norem a standardů na ochranu informací, efektivitu práce a průkaznost evidence a průběhu zpracování.
 • Rozhraní na Informační systém datových schránek

  S příchodem změny legislativy vznikl požadavek na propojení aplikací spisové služby organizací s Informačním systémem datových schránek (ISDS). Společnost ICZ a. s., jako jeden z hlavních dodavatelů spisových služeb, se aktivně zúčastnila vytváření datového rozhraní ISDS pro komunikaci se systémy spisových služeb a toto stvrdila podpisem memoranda o spolupráci. Výsledkem jsou provedené úpravy spisových služeb na propojení nového revolučního informačního systému.
 • DESA

  S účinností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, musí každá organizace důvěryhodně ukládat dokumenty přijaté nebo odesílané v elektronické podobě přes datové schránky.
 • Oběh dokumentů

  Vytváření a sdílení dokumentů v elektronické podobě je snadné, neboť publikování, schvalování, připomínkování a další obdobné procesy oběhu dokumentů postupem doby zrychlují. Přibývá tak uživatelů pracujících s neustále narůstajícím počtem dokumentů v rámci různorodých procesů. Tím se zvyšují nároky na správu a efektivní řízení těchto procesů, úkolů a dokumentů samotných.

Rychlé vyhledávání