Systémová integrace

Úspěšné budování ucelených bankovních informačních systémů od IT infrastruktury až po aplikace je důležitým krokem k zajištění požadovaných funkcí a informačních toků uvnitř organizace včetně návaznosti na její okolí. Systémový návrh a rozvoj takových systémů vyžadují nejen systematický přístup doprovázený širokým spektrem technologických a oborových znalostí, ale také zkušené implementační odborníky i dodavatele.

Díky našim specialistům i odborným partnerům jsme schopni

  • spolupracovat na návrhu informačních systémů určených k realizaci vašich strategických rozhodnutí,
  • navrhovat systémy od infrastruktury až po samotné aplikace,
  • vypracovat úvodní studii, která specifikuje jakými technologiemi, službami, v jakém čase a za jakých finančních a dalších podmínek bude požadovaný systém realizován,
  • dodat metodiku implementace a podílet se nebo zcela převzít řízení implementačních i servisních projektů.

V rámci projektů systémové integrace nabízíme zajištění kompletní a kvalitní integrace softwarových systémů včetně vedení implementačních projektů přinášejících výhody kvalitního plánování a průběžného řízení rizik z jednoho místa.


Rychlé vyhledávání