Bezpečná komunikační infrastruktura

Bezpečná infrastruktura zajišťující důvěrnost a neporušenost komunikace v různých prostředích by měla být základním stavebním kamenem každé společnosti využívající IT systémy. Připojení vzdálené sítě i mobilního uživatele by mělo splňovat nejpřísnější bezpečnotní hlediska. Společnost ICZ klade při implementaci svých řešení vždy důraz na důkladné zabezpečení klientských dat a zároveň na uživatelsky snadný přístup k nim.

Pro idenitifikaci zranitelností a hrozeb ve stávající infrastruktuře (síť, služební a aplikační servery, klienti) ICZ poskytuje následující služby:  

 • Testy zranitelnosti sítí - série pokusů o průnik jak z vnější sítě, tak i z vnitřních segmentů na klíčové prvky, včetně řízeného pokusu o zneužití administrátorských práv.
 • Bezpečnostní audit síťové infrastruktury - komplexní hodnocení bezpečnosti sítě vzhledem k bezpečnostní politice.
 • Bezpečnostní opatření v síti - soubor okamžitých opatření ke zvýšení bezpečnosti ve stávající architektuře sítě změnou konfigurace aktivních prvků. 

Pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti infrastruktury ICZ dále nabízí:

 • Bezpečný přenos dat
  Bezpečná infrastruktura zajišťuje privátnost a neporušenost komunikace v různých prostředích. Bezpečně připojuje vzdálené sítě i mobilní uživatele. Zajišťuje bezpečný přenos hlasu. Poskytuje ochranu bezdrátové komunikace.
 • Obrana proti útokům
  Na obraně sítě i koncových zařízení spolupracují aplikační stavové firewally, Intrusion Protection systémy, software pro ochranu koncových stanic a serverů, systémy chránící před rozprostřenými útoky proti službám (DDoS), bezpečnostní služby obsažené v síťové infrastruktuře - zejména ve směrovačích a přepínačích. Podstatnou roli v aktivní obraně hraje i systém pro monitorování bezpečnosti sítě.
 • Ověřování identity uživatelů a zařízení
  Směrovače, přepínače, firewally, VPN koncentrátory, bezdrátové AP i přístupové servery ověřují a autorizují uživatele nebo zařízení s pomocí centralizovaných AAA serverů.TechnologieNetwork Admission Control zajistí, aby stav stanice, připojované do sítě, vyhovoval stanoveným pravidlům.
 • Správa a dohled zabezpečení sítě
  Správa a dohled jsou důležitou součástí zabezpečení sítě. Síťová a bezpečnostní zařízení poskytují velký objem informací. Tyto informace je prakticky nemožné vyhodnotit bez výkonných a účinných nástrojů. Kvalitní grafické rozhraní umožní rychlou a přehlednou definici bezpečnostních pravidel pro různé technologie a sníží pravděpodobnost chybné konfigurace.

Tato řešení umožňují přehlednou grafickou správu bezpečnostních funkcí. Sbírají, archivují a dávají do souvislosti informace z různých zdrojů, odhalují a potlačují útoky vedené proti síti nebo koncovým zařízením.

Vlastnosti a přínosy

 • profesionální zabezpečení podnikových dat, aplikací a infrastruktury
 • využití nejmodernějších zabezpečovacích systémů a technologií
 • bezpečnostní audity, testy zranitelnosti
 • okamžitá opatření ke zvýšení bezpečnosti ve stávající architektuře sítě změnou konfigurace akivních prvků

Rychlé vyhledávání