Dohledové a řídící systémy (OSS/BSS)

ICZ poskytuje dodávky systémů pro podporu provozu OSS, které slouží zejména k rychlé identifikaci provozních problémů pro jednotlivé služby organizace a jejich proaktivnímu předcházení a k plánování rozvoje ICT systémů a služeb. Součástí jsou service desk řešení pro řízení IT služeb a procesů dle ITIL. Řešení ICZ jsou postavena primárně na produktech CA
 • Performance Management

  Nástroje pro měření síťového provozu za účelem poskytování kvalitní služby předvídatelné úrovně
 • Event & Fault Management

  Systémy pro sledování chybových a jiných stavů síťového systému za účelem informování jeho obsluhy o ohrožení kvality poskytované služby
 • Aplikační monitoring

  Aplikační monitoring má za cíl monitorování a měření kvality služeb poskytovaných informačními systémy z pohledu koncového uživatele a je určena zejména pro následující skupiny zákazníků
 • Provisioning a Inventory

  Klíčem k úspěchu telekomunikačních operátorů je zdokonalení provozní i kapitálové efektivity.
 • Service Desk řešení

  Service Desk nabízí následující řešení.

Rychlé vyhledávání