Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace poskytuje organizaci příležitost získat ze zdrojů společnosti maximum. Za pomoci sloučené IT a komunikační techniky můžete dosáhnout toho, aby vysoce produktivní virtuální týmy spolupracovaly odkudkoli na zemi.. V dnešním světě obchodu, kdy Vaše kancelář může být doma i na cestách, umožňuje společnostem sloučení komunikací IT zásadním způsobem změnit způsob, jakým podnikají.

ICZ nabízí následující balík služeb a řešení na vytvoření jediné infrastruktury pro všechny požadované služby:

  • Integrace dat, hlasu a videa do společné infrastruktury přináší značné provozní úspory
  • Nasazení multimediálních aplikací, které zvyšují efektivitu práce zaměstnanců a jsou základem pro implementaci nových služeb (videokonference, e-learning, CRM).
  • Integrace hlasových služeb do datové sítě – IP telefonie s možností služeb s vysokou přidanou hodnotou (billing, adresářové služby, přenositelnost čísla).
  • Integrace multimediálních aplikací do datové sítě – umožňuje využívat služby
    (distribuce, správa a monitoring vysílacího toku živě nebo ze záznamu) na bázi jednosměrného nebo dvojsměrného video přenosu (IP videokonference, IPTV).
  • Návrh a implementace QoS v datové síti – soubor koncepčních a technických změn pro nastavení výkonnostních parametrů sítě pro provoz aplikací s rozdílnými nároky
  • Návrh a implementace Call Center – rozšíření IP telefonie o procesní a systémovénástroje nezbytné pro zavedení a provoz zákaznických center.
  • Unified communication  (UC) je souhrná koncepce sjednocené veškeré zabezpečené komunikace  
  • Spolupráce - naše řešení jednotné komunikace a spolupráce poskytují konkrétní přínos pro společnosti, které chtějí zlepšit svou konkurenceschopnost i schopnost rychle reagovat a zároveň optimalizovat náklady. Navrhujeme, implementujeme a spravujeme komunikační nástroje na podporu produktivity – od jednotných adresářů, jednotného posílání zpráv, sledování přítomnosti a rychlého posílání zpráv, až po audio, webové a videokonference a řešení telepresence.

Rychlé vyhledávání