Veřejná správa

Cílem moderního, efektivně fungujícího podniku jsou prvotřídní služby svým zákazníkům. Nejinak by tomu mělo být i v případě „podniku“, který je ve společném vlastnictví nás všech – tedy veřejné správy. Kvalitní informační systémy usnadňují pracovníkům veřejné správy vykonávání rutinních úkolů a poskytují jim tak větší prostor pro naplňování jejich prvořadého poslání, kterým je služba občanům. Mimořádný dosah používaných řešení a objem obsloužených klientů s sebou nese adekvátní nároky na zodpovědnost dodavatele dlouhodobě spolehlivého informačního systému.

ICZ je tradičním dodavatelem nejen centrálních úřadů, jako jsou např. ministerstvo dopravy, vnitra či průmyslu a obchodu, ale má desítky spokojených zákazníků mezi kraji a městy v celé České republice.

ICZ je významným integrátorem a je schopna nabízet úřadům komplexní řešení pro podporu efektivního fungování jejich agend a usnadnění komunikace občanům s úřadem. Dodávky zahrnují potřebnou infrastrukturu a řešení jak pro samotný úřad, tak pro jím zřizované a zakládané organizace.

 • Bezpečnost ve Veřejné správě

  Komplexní zabezpečení dostupnosti služeb a důvěrnosti dat patří mezi priority provozovatelů informačních systémů veřejné správy. Důvěryhodná výpočetní základna s efektivní správou identit, používání silných metod autentizace na zabezpečené komunikační infrastruktuře s odpovídající provozní bezpečností je při rostoucím počtu dokumentů a procesů nezbytnou součástí administrativy. Více »
 • Řešení pro správu, řízení a ukládání dokumentů

  Základem nabídky ICZ jsou řešení, které pokrývají celý životní cyklus dokumentů organizace veřejné správy, od jejich vzniku či příjmu, vyřizování až po jejich uložení. ICZ spolupracuje při tvorbě legislativy v oblasti správy a ukládání dokumentů, podílí se na zavádění mezinárodních norem a standardů do praxe fungování úřadů. Více »
 • Infrastruktura ve veřejné správě

  Tato oblast vždy tvořila a nadále tvoří jádro služeb dodávek infrastruktury systémového integrátora ICZ a.s., na kterém staví různé pokročilé technologie vyšších vrstev. Společnost ICZ v této oblasti nabízí široké spektrum produktů a služeb, včetně návrhu sítí a datových center, konfigurace prvků, optimalizace provozu a servisní podpory na různých úrovních. Více »
 • Nástroje pro řízení projektů

  Projektové řízení se dnes uplatňuje prakticky již ve všech odvětvích. Ve stavebnictví, výrobě, veřejné správě i v dalších odvětvích jsou správně zavedený systém a metodika řízení projektů klíčem k jejich úspěšné realizaci. K efektivnímu řízení projektů lze v současné době využívat pokročilé softwarové aplikace, které umožňují řídit projekt nebo skupiny projektů ve všech fázích jeho životního cyklu - od inicializace přes plánování, realizaci až po vyhodnocení projektu. Více »
 • Partnerství sekce DMS a systémy

  Partnerství poskytovaný klientů, sekce DMS a systémy. Více »

Úspěšné zakázky

Centrální registr řidičů a bodový systém pro Ministerstvo dopravy ČR

Projekt vznikl jako reakce na novelu silničního zákona č. 361/2000 Sb., požadující zavedení systému…

Více »

Další Případové studie »

Certifikáty

 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 27001
 • ISO/IEC 20000-1

Rychlé vyhledávání