Partnerství sekce DMS a systémy

Partnerství poskytovaný klientů, sekce DMS a systémy.

Partner poskytuje:

 • licence aplikací,
 • maintenance aplikací,
 • ostatní služby (implementace, podpora),
 • úpravy aplikací (rozvoj).

Partnerství je:

 • ICZ Partner
 • ICZ SILVER Partner
 • ICZ GOLD Partner

ICZ Partner poskytuje:

 • licence aplikací,
 • maintenance aplikací.
Musí mít certifikované role:
 • obchodník.

ICZ SILVER Partner poskytuje:

 • licence aplikací,
 • maintenance aplikací,
 • ostatní služby (implementace, podpora).
Musí mít certifikované role:
 • obchodník,
 • vedoucí projektu,
 • konzultant.

ICZ GOLD Partner poskytuje:

 • licence aplikací,
 • maintenance aplikací,
 • ostatní služby (implementace, podpora),
 • úpravy aplikací (rozvoj).
Musí mít certifikované role:
 • obchodník,
 • vedoucí projektu,
 • konzultant (2),
 • školitel,
 • metodik,
 • vývojář.

Rychlé vyhledávání