Zdravotnictví

Bezpapírová nemocnice jako páteř moderního, bezpečného a lidského elektronického zdravotnictví.

ICZ a.s. se každý den snaží modernizovat, kultivovat a zlidšťovat procesy ve zdravotnictví. Ať již se jedná o implementaci vyvinutých technologií nebo konzultační služby, které poskytuje stovkám klientů z řad nemocnic, úřadů, zdravotních pojišťoven nebo samotných lékařů.

Pro oblast elektronického zdravotnictví nabízí společnost ICZ vše od klinického informačního systému přes archiv zdravotnické dokumentace, řešení PACS či manažerský informační systém až po systémovou integraci a rozsáhlé oborové registry.

ICZ a.s. patří mezi přední technologické inovátory v ČR a díky její velikosti, rozsáhlému spektru poskytovaných služeb a zkušenostem je schopna úspěšně řešit i mimořádně rozsáhlé úlohy na národní úrovni. Velkou roli v řešeních přitom hrají mobilní zařízení a výměna informací mezi různými zdravotnickými systémy.

Jako jedna z prvních společností na trhu začala organicky využívat moderní mezinárodní protokol HL7, kromě toho disponuje i zkušenostmi s mezinárodně respektovaným modelem pro architekturu zdravotnické interoperability iHE. Trvale spolupracuje s řadou zkušených a respektovaných odborníků pro oblast řízení poskytování zdravotní péče.

 • Nemocniční informační systém nové generace ICZ AMIS*HD

  ICZ a.s.patří mezi přední dodavatele řešení pro zdravotnická zařízení. Její klinické a nemocniční informační systémy denně pomáhají zabezpečit provoz desítek nemocnic. Více »
 • ICZ AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace

  Společnost ICZ je autorem revolučního pojetí elektronické ošetřovatelské dokumentace, která v praktickém provozu dokáže plně nahradit dokumentaci papírovou. Více »
 • Řešení PACS

  Nová generace PACS – ICZ FlexServer Archivu vychází z ověřeného a v ČR rozšířeného řešení pro získávání, ukládání a výměnu obrazové dokumentace v rámci jednoho či více zdravotnických zařízení. ICZ je rovněž autorem jedinečného webového PACS prohlížeče světové úrovně DicompassW. Více »
 • Řešení pro výměnu a sdílení informací ve zdravotnictví

  Dle Světové zdravotnické organice je předávání informací při léčbě pacienta zdrojem největšího počtu pochybení v rámci léčebného procesu. I proto je tato oblast chápána jako klíčová pro rozvoj zdravotnických služeb v příštím desetiletí. I zde drží ICZ prvenství hned v několika výjimečných projektech. Více »
 • Řešení pro bezpapírovou nemocnici

 • Elektronický lékový řetězec

  Efektivní a bezpečný lékový řetězec představuje komplexní řešení softwarových a hardwarových komponent podporující celoústavní racionální lékovou politiku, která je zaměřena na kontinuální zvyšování bezpečnosti pacientů a ekonomiky provozu. Více »
 • Národní zdravotní registry a registry hygienické služby

  V rámci České republiky zajišťuje společnost ICZ provoz 30 klíčových aplikací ministerstva zdravotnictví, tedy registrů Národního zdravotního informačního systému České republiky (NZIS) a registrů hygienické služby. Na základě letitých zkušeností z těchto robustních projektů je schopna nabídnout řešení i technologie bez omezení jak z hlediska velikosti, tak i složitosti zákaznických požadavků. Více »
 • Podpora řízení zdravotních služeb

  Jako jediný subjekt v ČR nabízí ICZ komplexní a vzájemně provázané řešení podporující management zdravotnictví. Ať již jde o plánování zdravotní péče nebo její řízení, vytěžování dat nebo operativní podporu pro finanční či kvalitativní řízení zdravotnického zařízení. Více »

Úspěšné zakázky

Realizace aktivní i pasivní síťové infrastruktury Hyundai

Korejská automobilka Hyundai Motor Company, jeden z nejvýznamnějších světových výrobců automobilů,…

Více »

Další Případové studie »

Certifikáty

 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 27001
 • ISO/IEC 20000-1

Rychlé vyhledávání