Elektronický lékový řetězec

Efektivní a bezpečný lékový řetězec představuje komplexní řešení softwarových a hardwarových komponent podporující celoústavní racionální lékovou politiku, která je zaměřena na kontinuální zvyšování bezpečnosti pacientů a ekonomiky provozu.
Využívá informací vedených v lékárenském či klinickém informačním systému a obsahuje řešení pro příruční sklad, „e-recept“, podporu vedení strukturovaných medikací, evidenci podání a spotřeby léků a v neposlední řadě podporu řízení lékové politiky.

Jedná se o řešení problematiky lékárny, příručních skladů, strukturované medikace a mobilní čtečky, tedy celého procesu včetně jeho jednotlivých subprocesů.

Elektronický lékový řetězec se tak významně podílí na efektivní optimalizaci celoústavních výdajů za léky a zároveň snižuje potencionální rizika medikačních chyb, včetně případných lékových interakcí či kontraindikací podání.


Součást konceptu bezpapírové nemocnice

Elektronický lékový řetězec lze pro komplexní a úspěšnou digitalizaci provozu s důrazem na bezpečnost a kvalitu poskytované péče plně integrovat s moderním nemocničním informačním systémem ICZ AMIS*HD

Vlastnosti a přínosy

  • Zlepšení vztahu s dodavateli – výhodnější podmínky
  • Zlepšení řízení lékové politiky celého zdravotnického zařízení
  • Měřitelné a významné snížení nákladů na léčbu vzniklou v souvislosti s nesprávnou medikací (např. léčba lékových interakcí)
  • Zlepšení přístupnosti informací a jejich prezentace v širším kontextu (např. přehledy o pacientovi)
  • Úplná eliminace potenciální lékové kriminality
  • Vytvoření základů pro implementaci racionální terapie

Rychlé vyhledávání