ICZ AMIS*HD Ošetřovatelská dokumentace

Společnost ICZ je autorem revolučního pojetí elektronické ošetřovatelské dokumentace, která v praktickém provozu dokáže plně nahradit dokumentaci papírovou.
Toto mobilně orientované řešení vychází z klinické praxe a bylo vyvinuto v úzké spolupráci s předním fakultním pracovištěm v ČR.

Komplexní elektronická ošetřovatelská dokumentace dokáže nahradit papírovou formu a významně šetří čas zdravotnickému personálu. Tento výjimečný produkt zahrnuje řadu novinek, jako jsou například automatizovaná skórovací schémata, inteligentní doplňování informací, bezpečnostní kontrola personálu či nastavitelné tiskové výstupy.

Řešení bylo vyvíjeno tak, aby zdravotníkům umožňovalo mít informace stále u sebe. Je proto připraveno k nasazení na mobilních zařízeních jako jsou tablety nebo chytré telefony.

Elektronická ošetřovatelská dokumentace může být organicky začleněna do moderního nemocničního informačního systému ICZ AMIS*HD.

Vlastnosti a přínosy

  • Měřitelná úspora času v oblasti administrativních činností zdravotnického personálu v řádu desítek hodin měsíčně díky zavedení automatizace procesů
  • Zvýšení úrovně ochrany personálu i zařízení proti právním sporům díky úplné dokumentaci stavu pacienta včetně multimediální dokumentace (např. dokumentace dekubitů a podobně)
  • Zkvalitnění poskytované péče pro pacienty díky automatickým kontrolám veškerých činností včetně chování personálu a jeho neúmyslných chyb

Rychlé vyhledávání