Národní zdravotní registry a registry hygienické služby

V rámci České republiky zajišťuje společnost ICZ provoz 30 klíčových aplikací ministerstva zdravotnictví, tedy registrů Národního zdravotního informačního systému České republiky (NZIS) a registrů hygienické služby. Na základě letitých zkušeností z těchto robustních projektů je schopna nabídnout řešení i technologie bez omezení jak z hlediska velikosti, tak i složitosti zákaznických požadavků.
Registry v ČR vznikají na základě příslušných zákonů. Využívají se jak pro centralizovaný sběr dat pro statistické účely a podporu řízení péče, tak jako produkční systémy pro práci hygienické služby, oblast transplantologie či správní oblasti.

Z celé řady úspěšně řešených registrů můžeme zmínit například Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb (NRPZS), Národní onkologický registr (NOR), Registr tuberkolózy (RTBC), Národní registr nemocí z povolání (NRNP), Registr pohlavních nemocí (RPN), integrovaný systém transplantačních registrů, registry Státního zdravotního dozoru, informační systém Pandemie, Registr chemických látek a prostředků (CHLAP), Registr kosmetických prostředků (KOPR), Registr akutních respiračních infekcí (ARI) a mnohé další. 

Zkušenosti a technologické schopnosti, které ICZ získala při plnění těchto mimořádně náročných úloh, ji umožňují implementovat v jakémkoli jiném obtížném individuálním úkolu, ať se již jedná o projekty pro orgány státní správy a samosprávy, zdravotní pojišťovny, výzkumný nebo vzdělávací sektor. 

Vlastnosti a přínosy

  • Mimořádně náročné individuální řešení na národní úrovni
  • Věcná orientace na oblasti sledování a řízení důležitých oblastí medicíny a provoz hygienické služby ČR
  • Vybrané registry jsou základními kameny elektronického zdravotnictví ČR
  • Orientace na maximální bezpečnost a dostupnost
  • Integrace s Informačním systémem základních registrů (ISZR)
  • Implementace v prostředí Jednotné technologické platformy (JTP)


Související produkty


Rychlé vyhledávání