Nemocniční informační systém nové generace ICZ AMIS*HD

ICZ a.s.patří mezi přední dodavatele řešení pro zdravotnická zařízení. Její klinické a nemocniční informační systémy denně pomáhají zabezpečit provoz desítek nemocnic.

Nemocniční informační systém nové generace
ICZ AMIS*HD

Vlajkovou lodí produktové řady pro středně velké až krajské a fakultní nemocnice je zcela nový nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD. Toto řešení, plně vyvinuté v ČR, patří k nejmodernějším na evropském trhu. Nabízí kompletní spektrum informační podpory pro moderní zdravotnická zařízení a směřuje ke koncepci plně digitálního pracoviště.
ICZ AMIS*HD podporuje všechny agendy provozu od ambulancí přes lůžková oddělení, řízení nemocnic, podporu lékového řetězce i operačních sálů a řadu dalších vysoce specializovaných agend jako je neonatologie či porodnictví.

Zásadní výhodou řady ICZ AMIS*HD je technologie tenkého klienta, která významně urychluje implementaci, minimalizuje požadavky na pracovní stanice a propůjčuje řešení multiplatformnost a univerzální podporu mobilních zařízení (tablety, chytré telefony, čtečky atd.).

ICZ AMIS*HD představuje komplexní modulární nemocniční informační systém orientovaný na podporu moderních standardů léčebné a preventivní péče, automatizované zvyšování bezpečnosti, efektivitu obsluhy, podporu mobilních periférií, ekonomiku provozu a rychlou implementovatelnost.


Pokračovatel osvědčené tradice českého zdravotnictví

ICZ AMIS*HD je kontinuálně vyvíjen jako organická náhrada osvědčeného řešení AMIS*H, které rutinně využívá řada předních zdravotnických zařízení v ČR (například Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové a řada dalších). 

Při jeho implementaci není vyžadována nucená migrace databáze a zároveň je umožněn simultánní souběh obou generací řešení. To dovoluje využít veškeré přednosti inkrementální implementace s postupným vertikálním i horizontálním nasazováním modulů a funkcionality. Výsledkem je menší míra implementačního rizika a menší zátěž zdravotnického zařízení při postupném přechodu na novou generaci řešení.

ICZ AMIS*HD je od počátku navržen jako bezpečný systém určený k manipulaci s citlivými údaji s odpovídající úrovní zabezpečení. Přístup k veškerým datům je centrálně řízen na základě definovaných etalonů přístupových práv s explicitně utajovanými typy dokumentace nebo pracovišti. Veškeré akce vyvolané uživateli jsou zaznamenávány a zpětně dohledatelné.


Více informací o řešení získáte na amishd.i.cz.

Vlastnosti a přínosy

ICZ_AMIS-HD_RGB.png

  • Evidence Based Medicine v podobě procesů
  • Podpora clinical intelligence
  • Implementace klinického workflow
  • Expertní orientace
  • Podpora pacientského případu a maximální integrace relevantních dat s podporou priorit
  • Orientace na bezpapírový provoz

 

Související produkty


Rychlé vyhledávání