Podpora řízení zdravotních služeb

Jako jediný subjekt v ČR nabízí ICZ komplexní a vzájemně provázané řešení podporující management zdravotnictví. Ať již jde o plánování zdravotní péče nebo její řízení, vytěžování dat nebo operativní podporu pro finanční či kvalitativní řízení zdravotnického zařízení.

ICZ AMIS*MIS

ICZ AMIS*MIS je odbornou veřejností hodnocen jako přední produkt pro řízení zdravotní péče jak na úrovni jednotlivého zdravotnického zařízení, tak celého kraje. Patří mezi nejúspěšnější a nejrozšířenější komplexní manažerské informační systémy používané v českém zdravotnictví.

Svou koncepcí reaguje na dlouhodobou potřebu managementu zdravotnických zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.

Zaměřuje se zejména na oblasti, které generují příjmy či zásadně spotřebovávají zdroje. Pokrývá vlastní zdravotní péči, ekonomiku, řešení nákladovosti, DRG, preskripci, logistiku, personalistiku či statistiku a samozřejmě také kvalitu poskytované péče.

ICZ AMIS*MIS je koncipován jak pro použití v jednom zdravotnickém zařízení, tak pro skupinu zdravotnických zařízení, například pro regionální pohled. Podle typu a logiky informací je pak umožněn průřezový či souhrnný pohled na skupinu zdravotnických zařízení. 

Od samého počátku je systém navrhován tak, aby umožňoval uživatelům využívat širokých možností benchmarkingu a to nejen vůči historickým datům, ale také vůči průměrným datům nemocnic stejného typu.

ICZ AMIS*MIS je postaven na nejmodernějších technologiích, které umožňují efektivní používání MISu, minimalizovat licenční zatížení, využívat mobilní technologie, integrovat systémy s aktualizací dat d-05 či používat software jako službu.


Pomocník pro vykazování diagnóz

Pomocník pro vykazování diagnóz je na českém trhu zcela ojedinělý nástroj zkvalitňující proces vykazovaní zdravotní péče prostřednictvím rychlého, efektivního a metodicky správného vyhledávání diagnóz. 

Hlavní výhodou řešení je kromě časové úspory při procesu určování diagnóz také zobrazování dalších informací či doporučení z oblasti kódování či DRG. 

Aplikace dále zajišťuje redukci chybovosti při vykazování poskytnuté péče, což v praxi znamená kvalitní zajištění příjmů zdravotnického zařízení, které na jedné straně minimalizuje riziko sankcí ze strany pojišťoven a na straně druhé zabezpečuje maximalizaci svých příjmů.

Pomocníka pro vyhledávání diagnóz v současnosti využívá již několik desítek předních zdravotnických zařízení a zdravotnických pojišťoven v ČR a jejich počet strmě roste. 

Projekt poskytl zdravotnickému segmentu nejen silný a revoluční nástroj, ale jako vedlejší efekt pomohl vybudovat kvalitní odbornou platformu pro výměnu informací mezi zdravotnickými profesionály.

Více informací můžete získat na pvd.i.cz.


Kódy hlavních a vedlejších diagnóz jsou významnou proměnnou, která rozhoduje o klasifikaci hospitalizačních případů v DRG systému a následně i o výši úhrady. Nesprávné nebo nepřesné kódování může mít za následek buď „podkódání“, nebo naopak „nadkódování“ případů, přičemž obojí má potenciálně vliv na výši úhrad. Nadkódování pak bývá předmětem sporů s revizními pojišťovnami a může končit uplatněním sankcí vůči zdravotnickému zařízení. 

Vlastnosti a přínosy

  • Důvěryhodná datová základna a použití ověřených metodik
  • Silný důraz na benchmarking a podpora DRG
  • Výpočet výnosů od ZP podle aktuální výkonnosti v návaznosti na smlouvy mezi zařízením a pojišťovnami
  • Minimalizace ekonomických ztrát, maximalizace efektivního využívání zdrojů
  • Možnost použití MIS jako nástroje pro vyúčtování péčeSouvisející produkty


Rychlé vyhledávání