Řešení PACS

Nová generace PACS – ICZ FlexServer Archivu vychází z ověřeného a v ČR rozšířeného řešení pro získávání, ukládání a výměnu obrazové dokumentace v rámci jednoho či více zdravotnických zařízení. ICZ je rovněž autorem jedinečného webového PACS prohlížeče světové úrovně DicompassW.

ICZ FlexServer

Řešení PACS plně pokrývá potřeby digitálního provozu zdravotnického zařízení a zajišťuje vysoký komfort při ukládání, vyhledávání a vyhodnocování uložených dat. Jedná se o moderní řešení, které s sebou přináší v prvé řadě snížení radiační zátěže pacienta, zkvalitnění a zrychlení jeho léčby a dále zajišťuje i finanční úspory zdravotnickému zařízení.

Modulární skládání umožňuje implementaci systému v jakémkoliv zdravotnickém zařízení - od menších soukromých ambulancí přes fakultní nemocnice až po rozsáhlá řešení v rámci kraje. Je tak možné postupně budovat zcela bezfilmovou nemocnici – jednoduchou, kvalitní a bezpečnou. 

Pro zvýšení kvality je možné využít i konsilií se vzdálenými lékařskými odborníky. Obě strany mají k dispozici plnohodnotné snímky a je tak zajištěna maximální možná míra informací při diagnostice.

Součástí naší nabídky jsou kompaktní varianty dokonale sladěného softwaru a hardwaru v jeden harmonický celek, koncipovaný jako „plug and play“ řešení. Jeho předností je elegantní implementace a možnost výběru varianty pro malá pracoviště, záložní řešení nebo robustní a komplexní řešení pro velká zdravotnická zařízení. 


PACS pro vědecké účely

Součástí spektra produktů je rovněž specializované špičkové výukové a výzkumné řešení Science PACS, určené primárně pro vědecká a fakultní pracoviště. 

Předností všech našich PACS řešení je pak možnost jednoduchého zapojení do národního projektu pro bezpečnou výměnu obrazové dokumentace ePACS /hypertext na www.epacs.cz - nové okno/.

PACS prohlížeč světových parametrů DicompassW

Webový prohlížeč DicompassW se řadí k světové špičce mezi PACS prohlížeči. Podporuje veškerou agendu 2D prohlížeče s možnostmi 3D prohlížeče včetně podpory MPR, MIP, volby šířky řezu apod. Produkt nativně podporuje síť ePACS a procesy telemedicíny - sdílení a konzultace mezi lékaři, to vše bez nutnosti externích produktů.

DicompassW je plně založen na webové technologii a umožňuje použití běžného internetového prohlížeče (IE, Chrome, Firefox) bez nutnosti dalších přídavných modulů. Nevyžaduje žádnou instalaci a jeho výkon je omezen pouze HW konfigurací počítače, na kterém se snímky prohlížejí. Na klientském počítači probíhají také výpočty při prohlížení ve 2D režimu, což eliminuje náklady na pořízení drahého dedikovaného serveru.

Vlastnosti a přínosy

  • Snadný přechod na digitální zpracování obrazové dokumentace
  • Zkvalitnění organizace práce s pacientskou zdravotnickou dokumentací
  • Cenově výhodné řešení s rychlou návratností investice
  • Ochrana pacienta před nadměrným radiačním zářením a zrychlení diagnostiky
  • Finanční úspory na straně poskytovatele péče
  • Základ pro rozšíření na bezpapírovou nemocnici
  • Standardy DICOM a HL7


Související produkty


Rychlé vyhledávání