Řešení pro bezpapírovou nemocnici

Archiv zdravotnické dokumentace

Archiv zdravotnické dokumentace představuje unikátní produkt poskytující zdravotnickému zařízení postupný přechod k bezpapírovému zpracování
a uchovávání veškeré zdravotnické dokumentace, která je tak archivována dlouhodobě, důvěryhodně a zabezpečeně v souladu s platnou legislativou. 

Řešení představuje na českém trhu osvědčenou cestu k bezpapírovému provozu zdravotnického zařízení. Umožňuje unifikaci legislativních požadavků na archivaci veškeré zdravotnické dokumentace a zrušení nákladných a neefektivních papírových archivů. 
Uložená dokumentace je zpřístupněna plně v souladu s legislativními pravidly a zvyklostmi daného zdravotnického zařízení, což umožňuje vedení zdravotnické dokumentace v ryze elektronické podobě.

Archiv zdravotnické dokumentace představuje klíčový prvek pro zavedení EHr (Electronic Health record) na úrovni jednotlivého zařízení nebo i kraje v rámci řešení krajského eHealth. 

Řešení umožňuje nejen bezpečnou, dlouhodobou a legislativně kompatibilní archivaci, ale i řízenou skartaci, selektivní zpřístupňování, automatizovanou komunikaci s dalšími systémy nebo indexaci a fulltextové vyhledávání v obsahu archivované dokumentace. 


Bezpapírová laboratorní kniha

Bezpapírová laboratorní kniha umožňuje zcela v souladu s platnou legislativou kompletně vyřešit elektronické zpracování laboratorních výsledků včetně jejich podepisování a dlouhodobé důvěryhodné archivace, aniž by bylo třeba cokoli tisknout. 

Řešení je dodáváno jako komplexní a mimořádně snadno implementovatelný balík all-in-one, který zahrnuje sladěný hardware, software a implementační a konzultační služby. Je vhodné pro všechny typy laboratorních provozů bez ohledu na spektrum jejich služeb nebo velikost. 

Bezpapírová laboratorní kniha beze zbytku splňuje veškeré legislativou požadované podmínky, jako je například zálohování v předepsaných intervalech, ukládání dat na několika nezávislých úložištích, šifrování či podmínky kladené na skartační řízení. 

Řešení umožní komplexní proces archivace laboratorních výsledků v elektronické podobě a úplné zrušení papírové archivace. V plně digitální formě podporuje tři primární procesy v rámci laboratoře: tisk průvodek, jejich podepsání a následnou dlouhodobou a bezpečnou archivaci. Výsledkem je i měřitelná a výrazná finanční úspora v souvislosti s eliminací tisků. 


Další technologie pro digitalizaci provozu

Všechny tyto produkty lze lehce integrovat do mozaiky bezpapírového provozu zdravotnického zařízení, kam dále patří například moderní multimediální nemocniční informační systém, řešení pro radiodiagnostiku nebo řešení pro bezpapírovou komunikaci.

Vlastnosti a přínosy

  • Odstranění papírových archivů a z toho vyplývající úspora nákladů
  • Homogenní pohled na zdravotní dokumentaci (EHr – Electronic Health record)
  • Zavedení „bezpapírového“ provozu
  • Záloha dat produkčních systémů
  • Zajištění legislativních požadavků na jednom místěRychlé vyhledávání