Řešení pro výměnu a sdílení informací ve zdravotnictví

Dle Světové zdravotnické organice je předávání informací při léčbě pacienta zdrojem největšího počtu pochybení v rámci léčebného procesu. I proto je tato oblast chápána jako klíčová pro rozvoj zdravotnických služeb v příštím desetiletí. I zde drží ICZ prvenství hned v několika výjimečných projektech.

ePACS

Společností ICZ technologicky realizovaný projekt ePACS je ukázkou telemedicíny v praxi. Umožňuje vzdálené konzultace nad plnohodnotnými snímky a radiologickými nálezy napříč celou ČR a také v zahraničí. 

Buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky a okolních států.

Garantem projektu je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR. Je do něj zapojena většina českých nemocnic a radiodiagnostických pracovišt i desítky malých ambulantních pracovišť. 

Více informací o projektu najdete na ePACS.cz.


ISAC: Integration Share And Communication System

ISAC představuje unikátní eHealth řešení pro vysoce zabezpečenou a efektivní výměnu zdravotnických dat
v rámci regionu. V podmínkách ČR se jedná o inovativní produkt, který je inspirován mezinárodním doporučením pro eHealth řešení IHE. 

Tento komplexní a robustní eHealth systém umožňuje plnohodnotnou výměnu zdravotnických dat, žádanek a výsledků pacienta mezi zdravotnickými zařízeními. Je navržen s důrazem na bezpečnost, legislativní kompatibilitu, spolehlivost a interoperabilitu. 

Jedná se o elegantní řešení pro regionální i národní eHealth, které umožňuje komunikovat různým zdravotnickým zařízením bez ohledu na jejich velikost, právní statut nebo stav a složitost jejich ICT infrastruktury.

Klíčovou vlastností produktu je absence nutnosti zásahu do ICT infrastruktury zdravotnických zařízení, jako je například výměna nebo složitá úprava nemocničních informačních systémů. Decentralizovaná koncepce výrazně zvyšuje bezpečnost, spolehlivost i legislativní kompatibilitu a zajišťuje rychlou a elegantní implementaci. 

Příkladem úspěšného nasazení řešení je precedentní projekt pro výměnu zdravotnických dat a elektronickou žádankovou komunikaci Kraje Vysočina eMedocS.

Systémová integrace

Jako přední český systémový integrátor má ICZ dostatek zkušeností i referencí pro libovolné úlohy z oblasti systémové integrace. Díky tomu je schopna nabídnout jak vlastní produkty a technologie, tak implementaci světových integračních řešení.

Specializuje se na implementace mezinárodních komunikačních protokolů pro zdravotnictví HL7 a DICOM dle metodik IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) a jejich integraci s národním protokolem DASTA. Dále je schopna integrovat heterogenní systémy v rámci jednoho i více pracovišť s důrazem na spolehlivost a bezpečnost.

Rychlé vyhledávání