11. pracovní seminář e-spis

22. 05. 2012

Společnost ICZ pořádá 11. pracovní seminář e-spis, který se uskuteční dne 22. května 2012 v prostorách Konferenčního centra City (Na Strži 64, Praha 4 - Pankrác).

Hlavním tématem zákaznického semináře jsou tentorkát legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví, které nabydou účinnosti dne 1.7.2012 (novela zákona č.499/2004 Sb., Národní standard pro elektronické systémy spisové služby aj).

Akce je pouze pro zvané zákazníky využívající aplikaci e-spis.
Účast na akci je omezena na dva účastníky z jedné organizace.

Prezentace a přednášky:


Rychlé vyhledávání