Intralogistika v období čtvrté průmyslové revoluce

25. 11. 2015

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný společnosti ICZ a.s. „INTRALOGISTIKA V OBDOBÍ ČTVRTÉ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE“, který se uskuteční pod záštitou České logistické asociace.

Vybrané body programu:

  • Zahájení - prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., ČLA
  • Úvod do čtvrté průmyslové revoluce
  • Výroba a intralogistika - online a bezpečně
  • Řízení procesů s využitím Wi-Fi a RFID
  • Případové studie - První kroky na cestě k virtuálním továrnám

Součástí semináře je obědové občerstvení.


PRO REGISTRACI NA SEMINÁŘ PROSÍM POUŽIJTE UVEDENÝ ODKAZ NÍŽE, KDE SI VYBERETE MÍSTO A DATUM POŽADOVANÉHO SEMINÁŘE - REGISTRACE NÍŽE.

Registrace

Registrace Logistika
* Povinné pole

Prohlášení: ICZ prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. jež takto získá, nesdělí třetím osobám a využije je pouze k poskytnutí požadovaných informací.


Rychlé vyhledávání