„Jak efektivně řídit výrobu a logistiku“ III.

9. 10. 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář věnovaný nejenom informačním systémům pro podporu výroby a logistiky s názvem „Jak efektivně řídit výrobu a logistiku“.
Celý seminář bude provázen praktickými ukázkami a případovými studiemi zástupců firem, které se rozhodly zefektivnit své provozy pomocí takovýchto řešení.

Termín: 9. 10. 2012, 9.00 – 16.00 hod.
Místo: FABRIKA Hotel, Školní 511, Humpolec

Svojí účast prosím potvrďte telefonicky na čísle +420 2222 777 88 nebo e.mailem na podnikovesystemy@i.cz nejpozději do 3.10.2012. Účast je bezplatná.

Prezentace:

Shop Floor Management

Řízené skladování - WMS OSIRIS

Podpora skladových procesů hlasem

Optimalizace manipulační techniky

Optimalizace podnikových procesů

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

Měření spotřeby energií a sledování technického stavu stroje

Případová studie – Sběr dat z výroby pomocí MES

Případová studie – Řízení kvality a údržby v MES


Rychlé vyhledávání