Tiskové centrum

 • (Praha, 14. března 2013) – Pražská křižovatka – kostel sv. Anny se ve čtvrtek 7. března 2013 stala dějištěm konání v pořadí již patnáctého ročníku benefičního večera společnosti ICZ a galerie ArtForum. Jeho hlavní součástí byla dražba třicítky uměleckých děl předních českých výtvarníků a grafiků, jejíž výtěžek ve výši 416.000 korun putoval na konto Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

  Celá zpráva »

 • Společnost ICZ je jedním z dodavatelů projektu "Systém základních registrů", který byl oceněn jako "Vítězný IT projekt roku 2012" s právem užívat tento titul. Cenu převzala Správa základních registrů.

  Celá zpráva »

 • Pod tímto názvem se ve dnech 18. 2. v Praze a 21. 2. v Brně uskutečnil zdravotnický seminář, jehož cílem bylo seznámit přítomné s aktuálními změnami úhradové vyhlášky pro rok 2013.

  Celá zpráva »

 • ICZ a.s. v listopadu 2012 úspěšně dokončila implementaci elektronické spisové služby e-spis pro významného zákazníka - Českou správu sociálního zabezpečení.

  Celá zpráva »

 • Ocenění Cisco

  4. říjen, 2012

  ICZ a.s. dosáhla v říjnu významného úspěchu. Neboť byla společností Cisco, v rámci "Partnerských dnů" - 4.10., oceněna jako "Partner roku 2012" v oblasti Unified Communications.

  Celá zpráva »

 • Společnost ICZ nabízí unikátní příležitost bezplatného otestování vaší infrastruktury na přítomnost infikovaných systémů.

  Celá zpráva »

 • Osmý ročník divadelního festivalu Lesní slavnosti divadla 2012 nabídne vybrané divadelní menu souborů pražského Dejvického divadla a brněnského Divadla Husa na provázku. Diváci se tak na konci prázdnin mohou těšit na velké hvězdy českého divadelního světa.

  Celá zpráva »

 • Ve středu 7. března 2012 se v pražském paláci Žofín uskutečnil v pořadí již čtrnáctý ročník Benefiční aukce projektu ArtForum/ICZ. Během slavnostního večera bylo vydraženo celkem 30 uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů. Výtěžek aukce, který dosáhl částky 592.500 korun, poputuje na konto Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

  Celá zpráva »

 • Ve čtvrtek 23. 2. 2012 byly slavnostně vyhlášeny vítězné projekty již 9. ročníku prestižní soutěže, kterou pořádá Česká asociace IT manažerů CACIO a ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. Záštitu nad soutěží IT projekt roku 2011 převzal premiér Petr Nečas společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou. Jako vítězné projekty s právem užívat titul IT projekt roku 2011 byly odbornou porotou vybrány a na slavnostním večeru vyhlášeny: • eMeDocS (exchange Medical Documents System) - uživatel Kraj Vysočina, dodavatel ICZ • Implementace CDM na letišti Praha Ruzyně - uživatel Letiště Praha, dodavatelé Profinit, CS SOFT a The KITE • Portál SecuStamp.com v cloudu T-Systems - uživatel Software602, dodavatel T-Systems Czech Republic

  Celá zpráva »

 • V červenci 2011 získala společnost ICZ a.s. s konečnou platností zakázku Ministerstva vnitra ČR na vytvoření a ověření Registru obyvatel jako důležité součásti systému projektů základních registrů.

  Celá zpráva »

 • LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA

  1. srpen, 2011

  LESNÍ SLAVNOSTI DIVADA 2011 již posedmé se blíží…!

  Celá zpráva »

 • Společnost ICZ se stala jedním z generálních partnerů 6. ročníku mezinárodní konference Security and Protection of Information, která proběhne ve dnech 10. až 12. května 2011 jako součást mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET.

  Celá zpráva »

 • (Praha, 15. března 2011) – Ve čtvrtek 10. března 2011 se v pražském paláci Žofín uskutečnil již třináctý ročník Benefiční aukce projektu ArtForum, kterou uspořádala akciová společnost ICZ. Během slavnostního večera bylo vydraženo celkem 30 uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů. Výtěžek aukce, který dosáhl částky 534.500 korun, poputuje na konto Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně. Licitátorem celé aukce byl Jan Neumann z aukčního domu Meissner & Neumann.

  Celá zpráva »

 • Naše společnost nominovala do soutěže případovou studii k projektu implementace skladového informačního systému WMS OSIRIS v distribučním centru společnosti Great United Trading. Společnost Great United Trading je dovozce, distributor a prodejce textilního zboží dodávaného na trh pod obchodní značkou TimeOut. Nové distribuční centrum zajišťuje zásobování velkoobchodních a maloobchodních zákazníků v celé Evropě.

  Celá zpráva »

 • Anketa ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH znovu potvrdila dlouhodobě stabilní pozici ICZ na českém trhu. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo letošním roce 26. listopadu 2010 na Pražském hradě.

  Celá zpráva »

 • Dne 22. listopadu 2010, v rámci společenského večera Beaujolais Nouveau pro ICT v Obecním domě v Praze, proběhlo vyhlášení třech nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR Egovernment The Best 2010 – KPMG. Ocenění převzal vedoucí odboru informatiky GŘC pan Michael Lojda

  Celá zpráva »

 • Jičín, 29.11.2010 - Oblastní nemocnice Jičín uspořádala ve středu 10. listopadu 2010, za podpory společnosti ICZ, ojedinělý odborný seminář, zaměřený na zvyšování kvality poskytované zdravotní péče formou implementace procesního řízení v tomto zdravotnickém zařízení.

  Celá zpráva »

 • (Praha, 23. srpna 2010) – Společnost ICZ, významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku bezpečnostního řešení pro realizaci výrazně zrychlené výplaty náhrad klientům bank, které nejsou schopny dostát svým závazkům. Zákonná novela vstupující v platnost 1. ledna 2011 zkracuje dobu potřebnou k zahájení výplat na třetinu, což s sebou přináší zvýšené nároky na hardwarové i softwarové vybavení Fondu pojištění vkladů.

  Celá zpráva »

 • V rámci akce INVEX Forum 2010 se uskuteční konference "IT systémy pro strojírenství 2010" dne 15. září 2010 v prostorách BVV (Výstaviště 405/1, Brno, pavilón E, 1. poschodí). Naše společnost je zlatým partnerem této konference.

  Celá zpráva »

 • V rámci spolupráce na tvorbě odborného logistického magazínu Reliant Logistic News v roce 2010, vznikl nově Reliant Expertní Klub (R.E.K.), jehož členy jsou zástupci jednotlivých partnerských společností. Jedním z členů je také i společnost ICZ a.s., významný dodavatel pro efektivní logistiku a výrobu.

  Celá zpráva »

Celkem záznamů: 143

Rychlé vyhledávání