Dvojnásobný úspěch ICZ v soutěži IT projekt roku 2014

5. 03. 2015

Dvanáctý ročník soutěže IT projekt roku, který pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO, přinesl společnosti ICZ nejen vítězství, ale i další finálovou účast. Jedno ze tří prvních míst tak získal projekt e-sestra pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou FN Praha, mezi osmi finalisty se však neztratila ani Aplikace PVD plus kódování MKN-10 pro FN Plzeň.

Projekt e-sestra s podtitulem „Cesta k bezpečné a efektivní e-nemocnici“, vedený Tomášem Petrem a Josefem Černým, si úspěch zajistil svou jedinečností, komplexností, kvalitou i perspektivou postupného rozšiřování do dalších oddělení a oblastí. 
Nezpochybnitelné jsou pak jeho přínosy pro zdravotnické zařízení pokud se týká bezpečnosti a kvality zdravotní péče či eliminace administrativních činností. Zcela hmatatelně se tak projevují například při laboratorních odběrech, managementu léčiv nebo jejich samotném podávání. Projekt přinesl prakticky okamžitě i významné snížení nákladů s ohledem na eliminaci papírových dokladů, snížení zásoby léčiv, eliminaci ztrát z prošlých exspirací nebo lepší využití zásob léčiv. 
Projekt MKN (mezinárodní klasifikace nemocí) – kódování koordinovaný Martinou Petříkovou uspěl díky praktické realizaci vize v České republice unikátního portálu mkn-kódování.cz, tedy znalostní platformy pro výměnu informací a zkušeností z oblasti kódování diagnóz. Jedná se o vyvinutí chytrého nástroje, který zdravotníkům zásadně ulehčuje práci a představuje tak první komplexně pojatou a široce dostupnou elektronizaci problematiky vykazování zdravotní péče.
Slavnostní vyhlášení soutěže IT projekt roku 2014 se uskutečnilo 19. února v prostorách Autoklubu ČR v Praze. 

Rychlé vyhledávání