Hospodaření krajských nemocnic skončilo v plusu

19. 03. 2015, Moravskoslezský kraj

Šest nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem - Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě – uzavřelo hospodaření loňského roku v černých číslech.

Zatímco v roce 2013 nemocnice skončily v 37milionové ztrátě, loni v 15milionovém zisku.

Krajské nemocnice v loňském roce hospodařily se zhruba 4, 7 miliardami korun.

Na překonání ztráty roku 2013 a kladném hospodářském výsledku loňska měla vliv úhradová vyhláška, která nebyla tak „tvrdá“ jako před dvěma lety, kdy se příjmy nemocnic od zdravotních pojišťoven razantně snížily. Za černými čísly stojí ale hlavně změna řízení nemocnic a optimalizace jejich nákladů – od dubna 2013 nemocnice zřizované Moravskoslezským kraje fungují v personálních uniích,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek. Zdůraznil, že kladného hospodaření dosáhly nemocnice i přesto, že nastavené úhradové mechanismy vyhlášky nepokryly veškerou poskytnutou péči za 156 milionů v roce 2014 a za 240 milionů korun v roce 2013. „Na neuhrazené péči se také podílí přechody pacientů mezi zdravotními pojišťovnami,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Martinek.
Funkčnost nastavení řízení nemocnic v personálních uniích se tak i v minulém roce jevila jako smysluplná, přinášející pozitivní ekonomické dopady. K významnému posunu došlo zejména při realizaci veřejných zakázek centrálním zadavatelem. „V loňském roce už nešlo jen o sdružené nákupy společných komodit v rámci personálních unií, ale o spolupráci napříč všemi krajskými nemocnicemi. To znamená, že centrálním zadavatelem zakázky je vždy jedna z nemocnic, která žádanou komoditu vysoutěží i pro ostatní zdravotnická zařízení,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že spolupráce všech krajských nemocnic se posunula do medicínské i lékárenské oblasti, významná spolupráce se buduje na úrovni ošetřovatelské péče, nemocnice si vzájemně podle odborností poskytují vzdělávací stáže. V loňském roce se také v technologickém centru Moravskoslezského kraje podařilo úspěšně implementovat manažerský informační systém, který je významným nástrojem k řízení krajských nemocnic.
Manažerský informační systém nám umožňuje velmi rychle získávat aktuální reálné informace potřebné pro řízení nemocnic a srovnávání v oblasti ekonomických informací, vykazované péče a logistických dat. Poskytujeme tak managementu krajských nemocnic velmi cennou zpětnou vazbu. Dovolím si říct, že jsme jediný kraj v republice, který coby zřizovatel krajských zdravotnických zařízení, takovýto nástroj řízení a v tomto rozsahu používá,“ konstatovala vedoucí odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Vratislava Krnáčová
I když byly vloni zrušeny regulační poplatky za hospitalizaci, krajské nemocnice výpadek těchto příjmů v hospodaření nepocítily. Jednorázově v pololetí a pak v měsíčních úhradách byly totiž kompenzovány platbami od zdravotních pojišťoven.
Moravskoslezský kraj coby zřizovatel šesti krajských nemocnic v loňském roce pokračoval v realizaci investičních stavebních a rekonstrukčních akcí, které by měly být v roce 2015 postupně dokončovány a předány jejich uživatelům a pacientům. Jde o pavilon chirurgických oborů ve frýdecko-místecké nemocnici (256 mil. Kč) a pavilon interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě (280 mil. Kč). Budou realizovány i další projekty, a to rekonstrukce geriatrického oddělení havířovské nemocnice (37 mil. Kč), rekonstrukce gynekologicko–porodního oddělení v nemocnici v Karviné-Ráji (56 mil. Kč), rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Třinec (86 mil. Kč). Do poloviny tohoto roku budou do všech krajských nemocnic dodána nová nemocniční lůžka, půjde o 1010 lůžek za 45 milionů korun.
Letos bude také obnoven vozový park zdravotnické záchranné služby o 21 vozů, rovněž z dotačních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu v součinnosti s komunikační platformou výměny dat mezi nemocnicemi a zdravotnickou záchrannou službou (80 mil. Kč). Tento projekt významně posune zkvalitnění poskytované a přednemocniční péče. Všechny tyto investiční projekty jsou spolufinancovány z dotačních titulů Evropské unie. V nejbližší době také všechny krajské nemocnice formou sdružené veřejné zakázky nakoupí 16 sanitních vozů dopravní zdravotní služby za zhruba 16 milionů korun.
Chceme rozvíjet také spolupráci s ostravskou lékařskou fakultou. Studentům pátého a šestého ročníku nabízíme stipendia a po absolvování i zaměstnání v některé z našich nemocnic. Osvědčilo se také fungování nemocničních ombudsmanů. V letošním roce se chystáme v Moravskoslezském kraji uspořádat setkání ombudsmanů České republiky, aby si mohli vyměnit zkušenosti z práce a řešení složitých situací,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.
Celý článek všetně tabulek s výsledky hospodaření jednotlivých nemocnic naleznete ZDE

Rychlé vyhledávání