Zákaznický seminář ICZ e-spis®

13. 10. 2016

Jako již na podzim tradičně, proběhl v Praze zákaznický seminář věnovaný úspěšné aplikaci pro elektronické vedení spisové služby ICZ e-spis®. Jeho cílem bylo seznámit posluchače jak s inovacemi v aplikaci samotné, tak s novinkami v oblasti legislativy, na které byl letošní rok velmi bohatý.

Stěžejními tématy semináře tak byly zejména registr smluv a eIDAS. Obě dvě změny pro zákazníky začaly platit 1. července letošního roku a ani jedné z nich se nevyhnuly „porodní problémy“. K registru smluv byla připravena legislativa, ale vázlo technické řešení na straně správce registru, který byl připraven k testování až měsíc před ostrým spuštěním.

Zavedení eIDAS vyplývá z  nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 910/2014. Z toho důvodu bylo sice jasné technické řešení, příslušná legislativa se však narychlo schvalovala až v říjnu. Tím došlo k  zajímavému stavu, kdy v  období mezi červencem a říjnem platily v ČR dva legislativní předpisy upravující tutéž oblast.

Ani jedním jsme se ale nenechali zaskočit a  aktivně jsme se účastnili pracovních skupin Ministerstvo vnitra ČR, které dané okruhy zpracovávaly. Díky tomu jsme mohli svým zákazníkům nabídnout řešení formou doplňkových modulů ještě před oním 1. červencem 2016.

I toto jsou důvody, proč je námi pořádaný seminář zákazníky vždy velmi kladně hodnocen a pravidelně plně obsazen. Toho letošního se zúčastnilo 130 zákazníků, což je o 20 více než v loňském roce. Pokud by to takto šlo dál, budeme prostou aritmetikou v roce 2279 pro zákaznický seminář potřebovat Velký sál Kongresového centra v Praze.


Rychlé vyhledávání