Reference

Dlouholetá zkušenost v oboru, rozmanité portfolio služeb a konzistentní koncepce rozvoje nás posunuly ke spolupráci na zakázkách, které jsou nejen důkazem kvalitní práce, ale především potvrzením, že námi implementované systémy poskytují klientům spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Úspěšné zakázky

Centrální registr řidičů a bodový systém pro Ministerstvo dopravy ČR

Projekt vznikl jako reakce na novelu silničního zákona č. 361/2000 Sb., požadující zavedení systému bodového hodnocení řidičů v České republice a zároveň z nutnosti převést celou agendu na Ministerstvo dopravy ČR. Bodový systém je základním pilířem nového přístupu k vynucování kázně řidičů v České republice i Evropské unii. Tuto společenskou objednávku bylo nutné realizovat s největší pečlivostí vzhledem k jejímu celoplošnému dopadu.

Více »


Rychlé vyhledávání