Reference

Dlouholetá zkušenost v oboru, rozmanité portfolio služeb a konzistentní koncepce rozvoje nás posunuly ke spolupráci na zakázkách, které jsou nejen důkazem kvalitní práce, ale především potvrzením, že námi implementované systémy poskytují klientům spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Úspěšné zakázky

Hlasový portál pro zákazníky společnosti ČEZ, a.s.

Implementací hlasového portálu a návazných aplikačních modulů získala společnost ČEZ efektivní nástroj pro poskytování informací zákazníkům a diverzifikované zpracování jejich požadavků s využitím samoobslužných aplikací. Díky možnosti snadné a přehledné správy přímo pracovníky ČEZ je zajištěna vysoká míra flexibility celého řešení.

Více »


Rychlé vyhledávání