Reference

Dlouholetá zkušenost v oboru, rozmanité portfolio služeb a konzistentní koncepce rozvoje nás posunuly ke spolupráci na zakázkách, které jsou nejen důkazem kvalitní práce, ale především potvrzením, že námi implementované systémy poskytují klientům spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Úspěšné zakázky

Cesta k „bezfilmové nemocnici“ v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

V jednom z nejvýznamnějších tuzemských onkologických zařízení, Masarykově onkologickém ústavu v Brně, implementovala ICZ síť PACS umožňující lékařům plně elektronické zpracování a přístup k obrazovým datům z radiologických modalit. Systém umožňuje data nejen ukládat, ale také společně sdílet a konzultovat, a to i v od sebe značně vzdálených zdravotnických zařízeních.

Více »


Rychlé vyhledávání