Magistrát města Liberec

Záměrem nasazení systému pro správu dokumentů bylo zajištění správy elektronických dokumentů v průběhu jejich životního cyklu a zajištění jejich elektronické evidence spolu s řízením oběhu a distribuce. Mezi další požadavky patřilo i školení uživatelů a správců systému, poimplementační podpora, návrh třívrstvé architektury systému, zabezpečení dat a řízený přístup k dokumentům.

Ostatní reference


Rychlé vyhledávání