Ministerstvo spravedlnosti ČR - Návrh koncepce bezpečnostní politiky a systému řízení bezpečnosti informací

Předmětem prací bylo vytvoření definice rozsahu systému řízení bezpečnosti a bezpečnostní politiky, provedení analýzy současného stavu, analýzy rizik a výběr a návrh opatření k pokrytí zjištěných rizik jako podkladu pro tvorbu bezpečnostní politiky resortu justice ČR.

Ostatní reference


Rychlé vyhledávání