Cesta k „bezfilmové nemocnici“ v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

V jednom z nejvýznamnějších tuzemských onkologických zařízení, Masarykově onkologickém ústavu v Brně, implementovala ICZ síť PACS umožňující lékařům plně elektronické zpracování a přístup k obrazovým datům z radiologických modalit. Systém umožňuje data nejen ukládat, ale také společně sdílet a konzultovat, a to i v od sebe značně vzdálených zdravotnických zařízeních.

bannery_velke_12.jpg

Charakteristika zákazníka

Masarykův onkologický ústav má dlouholetou tradici v péči o onkologicky nemocné. Těžištěm diagnosticko-léčebné i výzkumné činnosti jsou nádorová onemocnění prsu, maligní melanom, nádory zažívacího traktu, varlat, gynekologické nádory, nádory močového měchýře, prostaty a maligní lymfomy. Počty CT vyšetření jsou jedny z nejvyšších v republice (ročně v průměru 13 tisíc vyšetření). Oddělení má 9 vyšetřoven a ročně se zde provádí 60 tisíc vyšetření. K dnešnímu dni se jedná o první zcela digitalizované radiologické pracoviště u nás.

Cíl projektu

Cílem realizace sítě PACS bylo zajištění zcela bezfilmového provozu radiologické diagnostiky ústavu a umožnit lékařům obrazová data z radiologických modalit nejenom ukládat, ale také je společně sdílet a konzultovat. To vše při respektování charakteristik Masarykova onkologického ústavu:

 • Multidisciplinární přístup – ústav zajišťuje diagnostiku, onkologickou chirurgii, gynekologii, radioterapii a klinickou onkologii pod jednou střechou. Řešení musí být koncipováno pro široké spektrum odborných lékařských služeb.
 • Vědecko-výzkumná činnost – založením Kliniky komplexní onkologické péče v roce 2001 se ústav stal pracovištěm lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Řešení musí usnadnit práci výzkumných týmů a přispět k rychlejšímu zpracování informací.
 • Postavení v regionu i v republice – vzhledem ke své dlouholeté praxi v onkologii a díky modernímu vybavení se ústav profiluje jako výukové pracoviště pro pregraduální i postgraduální výuku v onkologii. Řešení musí umožnit využívat snímky ke školení a výuce.  

Popis řešení

 • Archiv dat:
  v Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity je umístěn centrální server s OS LINUX a datové úložiště na diskových polích s kapacitou téměř 9 TB. Na serveru je nainstalován software AMIS*PACS Archive, který umožňuje archivaci a management obrazových dat a také správu přístupových práv jednotlivých uživatelů. AMIS*PACS Archive je plně kompatibilní se standardem DICOM 3.0.
 • WWW rozhraní:
  server nabízí WWW rozhraní jak pro správu systému, tak pro jednoduchý přístup k obrazovým datům. Snímky jsou tak přístupné i pro klinické lékaře, jejichž pracovní stanice nejsou vybaveny speciálním prohlížečem.
 • Připojené modality:
  v současné době je do sítě PACS zapojeno 18 modalit, které poskytují obrazové informace. Ne všechny přístroje jsou ale technicky vybaveny tak, aby poskytovaly výstup dat ve formátu DICOM. K jejich zapojení do systému PACS byly použity různé způsoby.
 • Prohlížecí stanice:
  Lékaři v Masarykově onkologickém ústavu používají nyní cca 30 radiodiagnostických a klinických stanic s různým prohlížecím software. Mají možnost si prohlížet také snímky pořízené na magnetické rezonanci ve FN u Svaté Anny.

Hodnocení zákazníka

„Za největší přínos celého projektu považuji zlepšení komplexní péče o naše pacienty. Minimalizuje se nutnost opakovat radiologické vyšetření a zpřesní se i možnosti diagnostiky. To jistě přispěje k větší efektivitě léčby i psychické pohodě našich nemocných.“

MUDr. Pavel Andres,
náměstek ředitele pro LPP, MOÚ Brno

„Mezi výhody nesporně patří rychlost a dostupnost informace. T.j. rychlost, s jakou má lékař k dispozici snímek a jeho dostupnost v jednotlivých od sebe i značně vzdálených zdravotnických zařízení.“

MUDr. Helena Bartoňková,
primářka RDG oddělení, MOÚ Brno

Základní údaje o projektu

Zákazník: Masarykův onkologický ústav, Brno

Řešení: Realizace sítě PACS

Hlavní přínosy řešení:

 • Zvýšení rychlosti a dostupnosti informací
 • Zlepšení kvality lékařské péče o pacienty
 • Rozšíření modernizace radiodiagnostického oddělení
 • Snížení nákladů na filmy v budoucnosti

Rychlé vyhledávání