Realizace aktivní i pasivní síťové infrastruktury Hyundai

Korejská automobilka Hyundai Motor Company, jeden z nejvýznamnějších světových výrobců automobilů, vybudoval v letech 2006 - 2008 v Nošovicích u Ostravy nový komplex továren pro výrobu automobilů Hyundai. Dceřiná společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) předpokládá produkci osobních vozidel segmentu C a MPV o kapacitě 300.000 za rok. Nově vybudovaná infrastruktura poskytuje spolehlivou síť jak pro provoz výrobních automatů, tak pro práci koncových uživatelů.

bannery_velke_03.jpg

Charakteristika zákazníka

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech sídlí v průmyslové zóně Šošovice. Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evropě. Základní části výroby v HMMC tvoří lisovna, svařovna, lakovna, montážní hala a výroba převodovek.

Cíle projektu

Zásadním požadavkem HMMC byla naprostá spolehlivost celé infrastruktury zajišťující nepřetržitý a bezchybný chod výrobních zařízení. Při návrhu uživatelské části sítě byl kladen velký důraz na bezpečnost v celém rozsahu – od perimetru, přes zabezpečení LAN, až po kontrolu uživatelských stanic.

Řešení

Centrální LAN síť je tvořena přepínači CISCO, které ve dvou redundantních párech zajišťují vysokou dostupnost uživatelské i produkční sítě. Páteřní prvky CISCO 6500 jsou propojeny do jednoho logického prvku pomocí technologie VSS.
Přístupové přepínače jsou do centra připojeny pomocí optických vláken, čímž je zaručena vysoká datová propustnost.
IP telefonie
Srdce IP telefonie tvoří Cisco CallManager v redundantním zapojení, který obsluhuje lokální IP telefonii a komunikuje skrze internet s ostatními aplikacemi HMMC. Koncová zařízení tvoří opět rodina Cisco IP telefonů a také softwarové řešení SoftPhone. Kromě běžných funkcionalit IPT systému je v HMMC implementován také voicemail pro záznam zpráv.
Produkční prostředí
Produkční prostředí HMMC využívá bezdrátové WiFi technologie pro evidenci skladů pomocí čteček čárových kódů. Vzhledem ke zranitelnosti WiFi sítí byla implementována vysoce zabezpečená technologie 802.1x.
Bezpečnost sítě
Bezpečnostní prvky se prolínají celou sítí HMMC. Perimetrem je redundantní Cisco ASA firewall, který slouží jako primární zabezpečení sítě a VPN koncentrátor pro připojení partnerských firem a vzdálených uživatelů. Pro detekci bezpečnostních incidentů slouží TippingPoint IPS, který stejně jako ostatní zařízení reportuje události do nástroje MARS SIEM.
Koncové stanice
Koncové stanice jsou vybaveny antivirovými a antispamovými programy. NAC appliance Cisco kontrolují kvalitu zabezpečení koncových stanic pro LAN, WiFi sítě i remote VPN připojení. Zároveň slouží jako autentizátor koncových stanic a podle uživatelských rolí přiřazují patřičnou VLAN v lokální síti.
Přístup uživatelů k webovým serverům je řízen produktem Websense, jenž ve spolupráci s firewallem kontroluje oprávnění k prohlížení jednotlivých stránek

Základní údaje o projektu

Zákazník: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Řešení: Síťová infrastruktura

Hlavní přínosy a řešení:

  • Realizace rozsáhlé sítě s mnoha samostatnými jednotkami
  • Jeden dodavatel a servisní partner pro celou infrastrukturu
  • Propojení a sdílení informací s dalšími subjekty
  • Provázanost všech systémů a síťových oblastí
  • Komplexní řešení s logickou provázaností
  • Vysoká míra zabezpečení
  • Maximální spolehlivost celé infrastruktury
  • Vysoká dostupnost uživatelské i produkční sitě

Rychlé vyhledávání