Realizace aktivní i pasivní síťové infrastruktury

Jedna z nejvýznamnějších pojišťovacích společností Allianz Group se v rámci své obchodní strategie rozhodla vybudovat nové sídlo v Praze. Využita zde měla být kompletní nová infrastruktura pro hlasové a datové sítě, která je vnímána jako další krok v expanzi společnosti na českém trhu v oblasti pojišťovnictví. Plánovaný rozsah byl 800 uživatelů datové a telefonní sítě v novém sídle Diamond Point.

bannery_velke_08.jpg

Charakteristika zákazníka

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo splnit základní potřeby zákazníka - vybudovat důvěryhodnou komunikační infrastrukturu, která bude integrována se stávajícím řešením a nabídne možnost jednoduchého rozšiřování. Podmínkou bylo dodržení schváleného rozpočtu a realizace v dohodnutém termínu.
Zcela zásadním požadavkem společnosti Allianz bylo zajištění modelu servisních služeb s cílem zabezpečení outsourcingu služeb IT oddělení pro dané technologické celky.

Řešení

Nová LAN síť společnosti Allianz pojišťovna, a.s., je počítačová síť, v níž je kladen důraz především na robustnost, spolehlivost, bezpečnost a možnost přenosu hlasu pro instalovanou strukturu IP telefonie. Do sítě byly dodány aktivní prvky od předního světového výrobce společnosti Cisco Systems ve vícevrstvé LAN architektuře za použití vysoce redundantní topologie s několikanásobným zálohováním. Do sítě jsou integrovány L2/L3 přepínače včetně podpory virtuálních sítí se zajištěnou bezpečností přístupu uživatelských stanic.
Součástí řešení je také redundantní IP telefonní systém pro 750 telefonů na bázi řešení Cisco Call Manager spolu se subdodávkou Cisco Call Centra.
Na realizaci sítě následně navázala svěřená správa, která umožňila kromě průběžného sledování funkčnosti síťové infrastruktury a služeb také monitoring dlouhodobých trendů s možností analýzy a návrhů změn rozvoje dle skutečných potřeb.

Základní údaje o projektu

Zákazník: Allianz, a.s.

Řešení: Vybudování a správa sítě

Hlavní přínosy řešení:

  • Jednotná komunikační infrastruktura
  • Moderní komunikační prostředí
  • Otevřené řešení pro další rozvoj společnosti
  • Vysoká míra zabezpečení proti napadení i proti výpadkům
  • NON-STOP dohled a správa nad celým řešením

Rychlé vyhledávání