Vybudování a správa sítě Pražské energetiky a.s.

Pracovníky společnosti ICZ byla navržena, vybudována a je spravována datová síť Pražské energetiky a.s., která je distributorem elektřiny na území hlavního města Prahy a významným obchodníkem s elektřinou na energetickém trhu v České republice. Maximální důraz je zde kladen na robustnost, spolehlivost a bezpečnost celé sítě a sledování a navrhování změn a dalšího rozvoje stejně, jako detailní monitoring stavu bezpečnostních opatření, včetně řešení případných krizových situací.

bannery_velke_09.jpg

Cíle projektu

V roce 1994 stála Pražská energetika před nutností vybudovat rozsáhlou datovou síť propojující řadu různě velkých lokalit na území Prahy. Vzhledem k charakteru společnosti byl od počátku kladen důraz jak na robustnost a spolehlivost, tak i na bezpečnost sítě.

Popis projektu

Síť PRE, a.s. je počítačová síť metropolitního charakteru, určená primárně pro datové přenosy, v níž je kladen důraz především na robustnost, spolehlivost a bezpečnost. Síť byla navržena a realizována v roce 1994, od té doby je trvale rozvíjena v souladu s rostoucími požadavky uživatelů i vývojem síťových technologií. K dnešnímu dni je v síti připojeno cca 20 lokalit.

Součástí řešení je i zabezpečení sítě proti neoprávněnému přístupu z externích sítí a zajištění bezpečného přístupu uživatelů do Internetu. To je implementováno aplikačním firewallem na rozhraní mezi interní sítí a Internetem. S tímto firewallem spolupracuje interní WWW proxy server umožňující vyšší efektivitu využívání spoje do Internetu. S vysokým stupněm redundance a bezpečnosti jsou konfigurovány i síťové služby, které jsou trvale rozvíjeny podobně jako vlastní síťová infrastruktura. Je zde nasazeno řešení on-line zálohování centrálního jmenného a poštovního serveru jak v interní, tak i v externí části sítě, provádí se trvalé řízení přístupu koncových uživatelů až do úrovně přístupových přepínačů apod.

Na realizaci sítě navazovala od počátku i její svěřená správa, která kromě průběžného sledování funkcionality síťové infrastruktury i služeb umožňuje sledovat i dlouhodobé trendy v síti a na základě jejich analýzy i efektivně navrhovat změny a další rozvoj podle skutečných potřeb a s dostatečným předstihem. Součástí svěřené správy je i detailní monitoring stavu bezpečnostních opatření, včetně řešení případných krizových situací.

Hodnocení zákazníka

„Dlouhodobá znalost sítě a jejích trendů, zachovávání konzistentní koncepce rozvoje, spolehlivost - to jsou pro naši společnost ty nejdůležitější přínosy spolupráce se specialisty společnosti ICZ a.s.”.

Ing. Miroslav Hübner, MBA
Integrovaný informační systém PRE, a.s.

Základní údaje o projektu

Zákazník: PRE, a.s.

Řešení: Vybudování a správa sítě

Hlavní přínosy řešení:

  • vysoká robustnost a spolehlivost řešení
  • komplexní systém bezpečnostních opatření včetně vytvoření oddělených komunikačních kanálů pro transport dat partnerských organizací v síti zákazníka
  • duální připojení do Internetu s prioritizací provozu podle potřeb zákazníka a balancování externích přístupů na webové servery s využitím distribuce zátěže
  • nástroje pro automatizované zálohování konfigurací síťových prvků, distribuci konfigurací do nových zařízení, generování a kontrolu konfigurací síťových služeb
  • mobilní pracoviště s HW výbavou pro všechna běžná komunikační rozhraní s možností VPN přístupů do sítě zákazníka

Rychlé vyhledávání